वर्तुळ 02

वर्तुळ 02
0

वर्तुळ 02

या कार्यक्रमामध्ये आंतरलिखित कोन आणि आंतरखंडीत याची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune