सोपी चित्रकला 04

सोपी चित्रकला 04
0

सोपी चित्रकला 04

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी चौकोन पासून चित्र काढणे याची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune