चला करू या योगासने 03

चला करू या योगासने 03
0

चला करू या योगासने 03

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना उत्तानपादासन, विपरीतकरणी, सर्वांगासन आणि मत्स्यासन ची कृती करून यांचे फायदे सांगितले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune