आम्ही असे घडलो:वि. ग. भिडे

आम्ही असे घडलो:वि. ग. भिडे
0

आम्ही असे घडलो:वि. ग. भिडे

या कार्यक्रमामध्ये पुणे विद्यापीठ चे माझी कुलगुरू वि. ग. भिडे यांनी त्यांचे जीवनाची जडण-घडण कसे घडले आणि विद्यार्थ्यांना विज्ञान कसा शिका याह बदल माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/4/8/8/f186f672da0807fa54bdd1d2084286c5152c99709d33aef614d6aea0bff7c.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune