सोपी चित्रकला 16

सोपी चित्रकला 16

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी उंदीर चित्र चा काढायला शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/2/6/840626a483a86489d8da58d24dbcdb4f792136d81827a999816b03f43c5ab.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune