संगणकाची तोंड ओळक 01

संगणकाची तोंड ओळक 01
0

संगणकाची तोंड ओळक 01

या कार्यक्रमामध्ये संगणक चे अक्सेसरीज कॅल्क्युलेटर, कॅलेंडर आणि डेट टाईम ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/f/5/7/4aa1664f42aaf9d9053857fb01e67bc9a942043d28d1875d0fd52dd86fe61.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune