सोपे विज्ञान 13

सोपे विज्ञान 13

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना ऊष्णता ची ऊर्जा चा वापर दिव्यांसाठी करतात हे नियम प्रयोग करून दाखवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/4/f/e/f06a50dfb57c08df5cf21c0be57d20c80ef2f2eb82f3ceebd02c009cbf194.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune