सिलन्डर कोन

सिलन्डर कोन
0

सिलन्डर कोन

या कार्यक्रमात टेट्रा पेक पासून सिलन्डर कोन बाणवनेची माहती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/c/e/a/676c459f4b04cb94cc47294b264b64f6280c4b5ecaea81fdb640dcc7b8687.webm

License: None
Source: Arvind Gupta