अवकाश दुर्बिणी

अवकाश दुर्बिणी
0

अवकाश दुर्बिणी

या कार्यक्रमामध्ये वैज्ञानिक जयंत विष्णू नारळीकर यांनी दुर्बिणी ची उत्पत्ती, कार्ये आणि उपयोग ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/a/5/f/abe4b0dc5c7d67e504fe4aeba790ae4278809379423c577bcbd9762d1d9bf.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune