डॉक्टर मनुकाका 11

डॉक्टर मनुकाका 11

या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर मनुकाकानी, विद्यार्थ्यांन सोबत उजवा आणि डावा हात या विषयावर चर्चा केली आहे।

https://files.metastudio.org/media/f/5/c/12e6de74a0f55e5de7047a5a9de37b9e107bbe54920178a60452a08cbcdd8.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune