रानगप्पा 03

रानगप्पा 03

या कार्यक्रमामध्ये किरण पुरंदरे यांनीअस्वल ची माहिती दिऊन त्याची आवाज कशी असते हे सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/d/a/b/8708d0949d8cea9ca9382b3c347610ecf871670e90f7d44e1a55bde847d2e.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune