सोपी चित्रकला 02

सोपी चित्रकला 02

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी अर्धा गोल पासून चित्र काढणे याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/1/a/b/79e9ed699fdc5efd3f1e6e245f626b509c9365baa97076698e4d96408d044.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune