सोपे विज्ञान 12

सोपे विज्ञान 12

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना परावर्तन नियम प्रयोग करून दाखवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/5/6/cb699c285ed516f64b8b6d1a32a0a6c7996f001508bd0655000a5a30cfa4f.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune