थ्रीडी आकार #0

थ्रीडी आकार #0
0

थ्रीडी आकार

या कार्यक्रमामध्ये डॉ. अरविंद गुप्ता यांनी पुठ्ठायाचे खोखा पासून विविध थ्रीडी आकार बाणवणे ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/4/3/5/716e05344d7318b8fce583625227709af35e5a61f791a3cacd5095e498c0d.mp4

License: None
Source: Arvind Gupta