डॉक्टर मनुकाका 04

डॉक्टर मनुकाका 04
0

डॉक्टर मनुकाका 04

या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर मनुकाका, विद्यार्थ्यांना सोबत राग आणि क्रोध वर चर्चा करून त्याचे परिमाण सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/1/7/9/5a4cafbc5b39a45594fcb53783da8b03efef26a9edddbcd44416eb881f4b4.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune