सोपी चित्रकला 14

सोपी चित्रकला 14

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती ने त्रिकोण आकृती चा वापर करून क्रिसमस चे झाड़ आणि सांता क्लॉज़ काढायला शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/f/3/e36c4ac63952ff688050841e484169536fe8075a67c2b0e8f6fbc5f6255c8.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune