फ्लॉपी आर्ट

फ्लॉपी आर्ट
0

फ्लॉपी आर्ट

या कार्यक्रमात फ्लॉपी पासून वेग वेगडे खेळणी बनवायची माहती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/8/8/5/2638176056fd616cdb802a1a178bb249f0ff7645a633ba3c5a8e39976c8c9.webm

License: None
Source: Arvind Gupta