आम्ही असे घडलो:डॉ नरेंद्र जाधव

आम्ही असे घडलो:डॉ नरेंद्र जाधव

या कार्यक्रमामध्ये डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी त्यांचे जीवनाची जडण-घडण कसे घडले आणि विद्यार्थ्यांना यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली या बद्ल माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/8/e/5/f7de7536e835155a143995d7a76644ff125eaac00ed23037d7d0a45483200.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune