गणितातल्या गमती 06

गणितातल्या गमती 06
0

गणितातल्या गमती 06

या कार्यक्रमामध्ये विभिन्न युक्ती चा वापर करून गणितातल्या, गमती जमती ची क्रिया करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/a/4/2/4a18f5d1b0ace97e83584aebb0e3515f034d75ac4b87846966863cbb95a6e.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune