गणितातल्या गमती 08

गणितातल्या गमती 08
0

गणितातल्या गमती 08

या कार्यक्रमामध्ये विभिन्न युक्ती चा वापर करून गणितातल्या, गमती जमती ची क्रिया करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/e/c/4/60464aa225680208b60cc90fd97cc2a8169336dec77426ec5d138c5bb8ed6.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune