का आणि कसे 02

का आणि कसे 02
0

का आणि कसे 02

या कार्यक्रमामध्ये काही प्राण्यांचे डोळे रात्री का चमकतात, पक्षी स्वतः ची पिसे का खाजवतात आणि सूर्योदय सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्य लाल का दिसतो याची माहितीत दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune