सोपी चित्रकला 09

सोपी चित्रकला 09

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी रेषा चा वापर करून चित्र काढायला शिकवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune