सोपी चित्रकला 11

सोपी चित्रकला 11
0

सोपी चित्रकला 11

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी रेषा आणि गोल आकृती चा वापर करून चित्र काढायला शिकवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune