गणित 02

गणित 02

या कार्यक्रमामध्ये बेरीजचा अर्थ सांगूण काही सवाल सोडवली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune