शुद्धलेखनापूर्वी शुद्धोच्चार 02 #0

शुद्धलेखनापूर्वी शुद्धोच्चार 02

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना जोड अक्षर, शब्दांचे सामान्य रूप, अनुस्वर आणि शुद्धलेखना याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/c/a/ac6beae60d4cf53d050a56396a0340cce69a00ea05ac4db6196278ec60593.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune