नामाच्या गावाला जाऊ या 01 #0

नामाच्या गावाला जाऊ या 01 #0
0

नामाच्या गावाला जाऊ या 01

या कार्यक्रमामध्ये सामान्य, विशेष, भाववाचक नाम चा अर्थ आणि त्याचे गुणधर्म ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/d/a/5/278178f20e3bcf6da1a72bb6bbe5ca57c41b710eb27ad7ce20603d5a0c20c.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune