वाक्यनगरीची सफर 01 #0

वाक्यनगरीची सफर 01 #0
0

वाक्यनगरीची सफर 01

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना भाषा, वाक्य, विधानार्थी वाक्य यांची अर्थ, प्रकार आणि वैशिष्ट्य ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/9/1/a/1dd072505d216dc7380984f1af5a6001478a1df06a9eef868a7b3bed0ca6e.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune